SEMESTER BARUMINGGU PERTAMAMINGGU KEDUASEBELUM PERTENGAHAN SEMESTERDURING THE MID-TERM TESTSETELAH MID SEMESTERSEBELUM UJIAN AKHIRPENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR7 HARI SEBELUM UJIAN AKHIR6 HARI SEBELUM UJIAN AKHIR5 HARI SEBELUM UJIAN AKHIR4 HARI SEBELUM UJIAN AKHIR3 HARI SEBELUM UJIAN AKHIR2 HARI SEBELUM UJIAN AKHIR1 HARI SEBELUM UJIAN AKHIRSATU MALAM SEBELUM UJIAN AKHIR1 JAM SEBELUM UJIAN
UJIAN AKHIRBEBERAPA SAAT SETELAH UJIAN AKHIRSETELAH UJIAN AKHIR,SAAT LIBURAN